2006/2007. õa \ ÕPPEAINED \ EMAKEEL \ TALLINNA PIIRKONNAVOOR

TALLINNA PIIRKONNAVOOR


 12. jaanuaril toimunud emakeeleolümpiaadi piirkonnavooru ülesanded edastatakse tutvumiseks 22. jaanuaril
TÜ Teaduskooli kodulehel  http://www.ttkool.ut.ee/olympiaadid