2007/2008. õa \ ÕPPEAINED \ EESTI KEEL VÕÕRKEELENA

EESTI KEEL VÕÕRKEELENA


Olümpiaadi üleriigiline juhend on aadressil http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid

9. - 12. klasside õpilaste eelvooru tööde esitamise tähtaeg  on 1. veebruar 2008.

Tööd esitada aadressile:
   Eesti keele (võõrkeelena) olümpiaad
   Tartu Ülikool
   Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
   Eesti keele (võõrkeelena) osakond
   Ülikooli 16 - 113
   51003 Tartu

Eesti keel võõrkeelena olümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub 24. - 25. märtsil 2008 Tartu Ülikoolis.