2007/2008. õa \ ÕPPEAINED \ VENE KEEL EMAKEELENA

VENE KEEL EMAKEELENA


Olümpiaadi üleriigiline juhend on aadressil http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid

9. - 12. klasside õpilaste eelvooru kirjalike tööde esitamise tähtaeg on 1. detsember 2007.

Tööd saata aadressile:
   Lea Pild
   Vene kirjanduse õppetool
   Tartu Ülikool
   Näituse 2
   50409 Tartu

Vene keel emakeelena olümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub 10. - 11. märtsil 2008 Tartu Ülikoolis.