2007/2008. õa \ ÕPPEAINED \ VENE KEEL VÕÕRKEELENA

VENE KEEL VÕÕRKEELENA


Olümpiaadi üleriigiline juhend on aadressil  http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid

Piirkonnavoor 10. - 12. klasside õpilastele toimub 28. veebruaril 2008 Audentese Erakoolis.

Vene keel võõrkeelena olümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub 24. - 25. märtsil 2008 Tartu Ülikoolis.