2007/2008. õa \ ÕPPEAINED \ INGLISE KEEL

INGLISE KEEL


Info üleriigilise inglise keele olümpiaadi kohta ja olümpiaadil osalenute tulemused on aadressil 
http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid
     
10. - 12. klasside õpilaste projektide esitamise tähtaeg on 4. veebruar 2008.
Projektid esitada aadressile:
       Üleriigiline inglise keele olümpiaad
       Inglise filoloogia osakond
       Tartu Ülikool
       Ülikooli 18
       50090 Tartu

Inglise keele olümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub 7. - 8. märtsil 2008 Tartu Ülikoolis.