2007/2008. õa \ ÕPPEAINED \ LINGVISTIKA

LINGVISTIKA


Info üleriigilise lingvistikaolümpiaadi kohta ja olümpiaadil osalenute tulemused on aadressil http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid 

9. - 12. klasside õpilastele toimub lingvistikaolümpiaadi eelvoor 10. veebruaril 2008 Tallinna Ülikoolis.
Eelvoorus osalemiseks registreerimise tähtaeg on 1. veebruar 2008.
Registreeruda aadressil podnex@tlu.ee

Lingvistikaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub 11. - 12. aprillil 2008 Tartu Ülikoolis.

Rahvusvaheline lingvistikaolümpiaad toimub augustis 2008 Bulgaarias.