2007/2008. õa \ ÕPPEAINED \ BIOLOOGIA

BIOLOOGIA


Olümpiaadi üleriigiline juhend on aadressil  http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid

Ülelinnaline koolivoor 7. - 12. klasside õpilastele toimub 5. oktoobrist - 5. detsembrini 2007.

Piirkonnavoor 7. - 12. klasside õpilastele 9. veebruaril 2008 Pirita Majandusgümnaasiumis.

Üleriigiline bioloogiaolümpiaadi lõppvoor gümnaasiumiõpilastele toimub 12. - 13. aprillil 2008 Tartu Ülikoolis ja põhikoolide õpilastele 16. - 18. mail 2008 (toimumiskoht teatakse aprillis).

Rahvusvaheline bioloogiaolümpiaad toimub 13. - 20. juulil 2008 Indias.