2007/2008. õa \ ÕPPEAINED \ LOODUSTEADUSED

LOODUSTEADUSED


Olümpiaadi üleriigiline juhend on aadrressil  http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid

Loodusteaduste olümpiaadi Tallinna piirkonnavoor toimub 1. märtsil 2008 Vanalinna Hariduskollegiumis.
Olümpiaadile on oodatud õpilased, kes on sündinud 1993. aastal või hiljem.

Olümpiaadist osavõtuks registreeruda hiljemalt 20. veebruaril 2008 aadressile irja@vhk.ee , kirjutades ees- ja perekonnanime, klassi ja kooli nimetuse.

Loodusteaduste olümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub septembris 2008 Tartu Ülikoolis.

Euroopa Liidu loodusteteaduste olümpiaad toimub 11. - 17. mail 2008 Poolas.

Rahvusvaheline loodusteaduste olümpiaad toimub detsembris 2008.