2007/2008. õa \ ÕPPEAINED \ FÜÜSIKA

FÜÜSIKA


Olümpiaadi üleriigiline juhend on Tartu Ülikooli Teaduskooli aadressil http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid

Ülelinnaline koolivoor 8. - 12. klasside õpilastele toimub 6. detsembril 2008.

Piirkonnavoor 8. - 12. klasside õpilastele 19. jaanuaril 2008 Tallinna Reaalkoolis.

Füüsikaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub 8. - 9. märtsil 2008 Tartu Ülikoolis.

Rahvusvaheline füüsikaolümpiaad 20. - 29. juulil Vietnamis.