2007/2008. õa \ ÕPPEAINED \ MAJANDUS

MAJANDUS


Olümpiaadi üleriigiline juhend aadressil http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid

Piirkonnavoor 10. - 12. klasside õpilastele 1. märtsil 2008 Tallinna Reaalkoolis.
Olümpiaadil olsalemiseks registreeruda hiljemalt 22. veebruaril 2008 aadressil liina@ja.ee , teatades 2-liikmelise võistkonna liikmete ees-ja perekonnanimed, klassi, kooli nimetuse ja aineõpetaja/juhendaja ees-ja perekonnanime.

Majandusolümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub 5. aprillil 2008 EBS-s.