2007/2008. õa \ ÕPPEAINED \ MUUSIKAÕPETUS

MUUSIKAÕPETUS


Olümpiaadi üleriigiline juhend on aadressil http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid

Olümpiaad toimub kahes vanuserühmas: 7. klassi ja 11. klassi õpilastele. Soovi korral võivad osaleda ka 6. klassi ja 10. klassi ning 12. klassi õpilased.
Olümpiaadi piirkonnavoorust osavõtuks registreeruda hiljemalt 15. jaanuaril 2008 aadressil 
urbel@tik.edu.ee

Olümpiaadi kirjalike tööde esitamise tähtaeg on 26. jaanuar 2008. Tööd saata aadressile urbel@tik.edu.ee

Olümpiaadi piirkonnavoor toimub 2. veebruaril 2008 Tallinna Pääsküla Gümnaasiumis.

Olümpiaadi üleriigiline lõppvoor 16. - 17. veebruaril 2008 Eesti Muusikaakadeemias.