2007/2008. õa \ ÕPPEAINED \ KEEMIA \ KOOLIVOOR

KOOLIVOOR


NB!  Õpilased, palun tutvuge keemiaolümpiaadi piirkonnavooru temaatikaga TÜ Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid