2009/2010. õa \ ÕPPEAINED \ EESTI KEEL KUI TEINE KEEL

EESTI KEEL KUI TEINE KEEL


Olümpiaadi üleriigiline juhend ja info olümpiaadi kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel   http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid

Olümpiaadi esimese vooru kirjalike tööde (seletuskiri) esitamise tähtaeg on 25. jaanuar 2010.

Tööd saata aadressile:
Eesti keel (võõrkeelena) olümpiaad
Tartu Ülikooli eesti keele (võõrkeelena) osakond
Ülikooli 16 - 113
51003 Tartu

Eesti keele olümpiaad vene õppekeelega koolidele lõppvoor 29. - 30. märtsil 2010 Tartu Ülikoolis.