2009/2010. õa \ ÕPPEAINED \ VENE KEEL EMAKEELENA

VENE KEEL EMAKEELENA


Olümpiaadi üleriigiline juhend ja info olümpiaadi kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel  http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid

Olümpiaadi esimese vooru kirjalike tööde esitamise tähtaeg on 21. detsember 2009.

Tööd saata aadressile:
Lea Pild
Vene kirjanduse õppetool
Näituse 2
Tartu

Vene keel emakeelena olümpiaadi lõppvoor 8. - 9. märtsil 2010 Tartu Ülikoolis.