2009/2010. õa \ ÕPPEAINED \ VENE KEEL VÕÕRKEELENA

VENE KEEL VÕÕRKEELENA


Olümpiaadi üleriigiline juhend on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel  http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid

Tallinna piirkonnavoor 10. - 12. klasside õpilastele toimub 2. märtsil 2010 Tallinna Laagna Gümnaasiumis.

Vene keel võõrkeelena olümpiaadi üleriigiline lõppvoor 15. - 16. märtsil 2010 Tallinna Ülikoolis.