2009/2010. õa \ ÕPPEAINED \ INGLISE KEEL

INGLISE KEEL


Olümpiaadi üleriigiline juhend ja info olümpiaadi kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel   http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid 

Olümpiaadi esimese etapi kirjalike tööde (projekt) esitamise tähtaeg on 1. veebruar 2010.

Tööd esitada aadressile:
Üleriigiline inglise keele olümpiaad
Inglise filoloogia osakond
Tartu Ülikool
Ülikooli 18
50090 Tartu

Inglise keele olümpiaadi üleriigiline lõppvoor 5. - 6. märtsil 2010 Tartu Ülikoolis.