2009/2010. õa \ ÕPPEAINED \ SOOME KEEL

SOOME KEEL


Olümpiaadi üleriigiline juhend ja info olümpiaadi kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel 
http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid 

Soome keele olümpiaad toimub 9. aprillil 2010 Tartus.
Olümpiaadist osavõtuks registreerida hiljemalt 30. märtsil aadressil jarvi.lipasti@finst.ee  või telefonil  7427 319