2009/2010. õa \ ÕPPEAINED \ FILOSOOFIA

FILOSOOFIA

 
Olümpiaadi üleriigiline juhend ja info olümpiaadi kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel   
http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid 
 
Olümpiaadi eelvooru kirjaliku töö (filosoofiline essee) esitamise tähtaeg on 28. veebruar 2010. 
Tööd saata aadressile leoluks@hot.ee 
 
Filosoofiaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor 8. - 11. aprillil 2010 Tartu Ülikoolis. 
 
Rahvusvaheline filosoofiaolümpiaad toimub 21. - 23. mai 2010 Kreekas.