2009/2010. õa \ ÕPPEAINED \ MUUSIKAÕPETUS

MUUSIKAÕPETUS

 
Olümpiaadi üleriigiline juhend on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel  http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid 
 
Tallinna piirkonnavoor toimub 7. veebruaril 2010 Gustav Adolfi Gümnaasiumis. 
 
Muusikaõpetuse olümpiaadi üleriigiline lõppvoor 20. veebruaril 2010 Tallinnas.