2009/2010. õa \ ÕPPEAINED \ BIOLOOGIA

BIOLOOGIA

 
Olümpiaadi üleriigiline juhend on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel  http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid 
 
Ülelinnaline koolivoor 7. klasside õpilastele 1. oktoobril 2009 Tallinna Loomaaias. 
 
Ülelinnalise  koolivooru ülesanded 6. klasside ja 8. - 12. klasside õpilastele edastatakse Haridusameti kodulehel  http://olympiaadid.haridus.ee   19. oktoobril 2009. 
 
Tallinna piirkonnavoor 6. - 12. klasside õpilastele toimub 13. veebruaril 2010 Tallinna Arte Gümnaasiumis. 
 
Bioloogiaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor gümnaasiumide õpilastele 10. - 11. aprillil 2010 Tartus  
ja põhikoolide õpilastele 21. - 23. mail 2010 (toimumiskoht teatatakse hiljem). 
 
Rahvusvaheline bioloogiaolümpiaad toimub  11. - 18. juulil 2010 Koreas.