2009/2010. õa \ ÕPPEAINED \ GEOGRAAFIA

GEOGRAAFIA

 
Olümpiaadi üleriigiline juhend on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid 
 
Ülelinnaline koolivoor 7. - 12. klasside õpilastele 7. oktoobril 2009. 
 
Tallinna piirkonnavoor 7. - 12. klasside õpilastele toimub 21. novembril 2009 Tallinna Tehnikagümnaasiumis. 
 
Geograafiaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor 14. - 16. mail 2010 Põltsamaal. 
 
Rahvusvaheline geograafiaolümpiaad toimub 29. juuli - 4. august 2010 Taiwanil.