2009/2010. õa \ ÕPPEAINED \ FÜÜSIKA

FÜÜSIKA


Olümpiaadi üleriigiline juhend on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel  http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid

Ülelinnaline koolivoor 8. - 12. klasside õpilastele toimub 11. detsembril 2009.

Tallinna piirkonnavoor 8. - 12. klasside õpilastele toimub 16. jaanuaril 2010 Tallinna Reaalkoolis.

Füüsikaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor 6. - 7. märtsil 2010 Tartu Ülikoolis.

Rahvusvaheline füüsikaolümpiaad toimub juulis 2010 Horvaatias.