2009/2010. õa \ ÕPPEAINED \ ASTRONOOMIA

ASTRONOOMIA


Astronoomia lahtise võistluse üleriigiline juhend on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel  http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid  > Ainevõistlused

Rahvusvaheline astronoomiaolümpiaad toimub 8. - 16. novembril 2009 Hiinas.

Astronoomia lahtine võistlus 7. märtsil 2010 Tartu Ülikoolis.