2009/2010. õa \ ÕPPEAINED \ INFORMAATIKA

INFORMAATIKA


Olümpiaadi üleriigiline juhend ja info olümpiaadi kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel  http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid

Olümpiaad toimub kolmes etapis: lahtine võistlus, eelvoor ja lõppvoor.

Lahtine võistlus toimub 9. - 15. novembril 2009 testimisserveri vahendusel. Registreerumine avatakse
2. novembril.

Eelvoor toimub 5. detsembril 2009 koolides. Infot eelvooru kohta saate oma kooli informaatikaõpetajalt.
Koolid peavad osalemissoovist teatama hiljemalt 20. novembriks üleriigilisele ¾üriile.

Informaatikaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor 13. - 14. veebruaril 2010 Tartu Ülikoolis.

Rahvusvaheline informaatikaolümpiaad 14. - 21.augustil 2010 Kanadas.