2016/2017. õa \ ÕPPEAINED \ ASTRONOOMIA

ASTRONOOMIA

Astronoomia lahtise võistluse üleriigiline juhend ja info võistluse kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee

Astronoomia lahtine võistlus toimub 16. aprillil 2017 Tartu Ülikoolis. Registreerimise tähtaeg on 10. aprill (vt juhendit!)

 Astronoomia lahtisel võistlusel võivad osaleda Eesti üldhariduskoolide õpilased, kes ei ole samaaegselt ühegi kõrgkooli üliõpilased.

16. aprillil toimuva astronoomia lahtise võistluse ülesanded on eesti ja vene keeles eraldi kahele vanuserühmale: põhikoolile ja gümnaasiumile. Ülesannete lahendamiseks vajalikud oskused ja kooliprogrammi täiendavad materjalid on TÜ Teaduskooli aadressil http://www.teaduskool.ut.ee/et/oppetoo/astronoomia

Tallinna õpilaste sõidu 16. aprillil toimuvale astronoomia lahtisele võistlusele korraldab Tallinna Haridusamet. NB! Palume õpilastel, kes registreerivad end astronoomia lahtisele võistlusele ja soovivad, et nende sõidu 16. aprillil Tartusse ja tagasi korraldab Haridusamet, teatada sellest hiljemalt 10. aprillil aadressile egle.vospert@tallinnlv.ee  Teate saatmisel kirjutada õpilase ees- ja perekonnanimi ning kooli nimetus.

Rahvusvaheline astronoomia ja astrofüüsika olümpiaad toimub 2016. aasta suvelTais.