2009/2010. õa \ ÕPPEAINED \ ÕPIOSKUSED

ÕPIOSKUSED

 
 
Vastavalt koolidest tulnud ettepanekutele on muudetud Tallinnas õpioskuste võistluse koolivooru ja  
ülelinnalise võistluse toimumisajad 2009/2010. õppeaastal: 

    koolivoor toimub 15. veebruar kuni 1. märts 2010, 
   Tallinna piirkonnavoor toimub 15. mail 2010 Tallinna Saksa Gümnaasiumis 
 
 
Võistluse üleriigiline juhend on Tartu Ülikooli Teaduskooli aadressil  http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid