KOOLIVOOR


Koolivooru tulemuste tabelisse lisanduvad 9. novembril nende koolide õpilaste nimed, kes osalevad piirkonnavoorus ( 21.nov 2009) koolidele eraldatud kvootide alusel.

Täiendav info:  õpilased, kes osalesid 7. oktoobril ülelinnalises koolivoorus, pääsevad edasi võistlema piirkonnavooru (21.nov 2009) ülelinnalise koolivooru tulemuste alusel, mitte koolidele eraldatud kvootide alusel.
Kvootide alusel saavad piirkonnavooru osalema nende koolide õpilased, kes 7. oktoobril ülelinnalises koolivoorus ei osalenud ja koolid teatasid mitteosalemisest ülelinnalisele komisjonile 28. septembriks.