2009/2010. õa \ ÕPPEAINED \ KEEMIA \ TALLINNA PIIRKONNAVOOR

TALLINNA PIIRKONNAVOOR

 
26.02.2010. 
Lähtudes laekunud avaldustest hindas keemiaolümpiaadi Tallinna piirkonnavooru komisjon uuesti
kõik 9. klassi ja 12. klassi õpilaste tööd. 
Vead hindamisel olid tekkinud tööde mitteühtlasest hindamisest, hindamisjuhendi ebapiisavast
lahtiseletusest, eksimustest hindepunktide arvestamisel. 
 
Komisjon palub õpilastelt vabandust vigade pärast 1. veebruaril 2010 avaldatud
keemiaolümpiaadi tulemuste protokollis. 
 
Pelageja Ozerova 
keemiaolümpiaadi Tallinna piirkonnavooru komisjoni esimees 
p.ozerova@tovl.tln.edu.ee