2009/2010. õa \ ÕPPEAINED \ RELIGIOONIÕPETUS

RELIGIOONIÕPETUS


Olümpiaadi üleriigiline juhend ja info olümpiaadi kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel  http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid

Religiooniõpetuse olümpiaadi esimese vooru kirjalike tööde (essee) esitamise tähtaeg on 15. veebruar 2010.
Tööd saata aadressile  toomas@htg.tartu.ee

Olümpiaadi üleriigiline lõppvoor 19. - 20. märtsil 2010 Tartus.