2010/2011. õa \ ÕPPEAINED \ FILOSOOFIA

FILOSOOFIA

 
Olümpiaadi üleriigiline juhend ja info olümpiaadi kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid  
 
Olümpiaadi eelvooru kirjaliku töö (essee) esitamise tähtaeg on 28. veebruar 2011.   
 
Filosoofiaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor 7. - 10. aprillil 2011 Tartu Ülikoolis.  
 
Rahvusvaheline filosoofiaolümpiaad toimub 2011. aastal Austrias.