2010/2011. õa \ ÕPPEAINED \ BIOLOOGIA

BIOLOOGIA

 
Bioloogiaolümpiaadi üleriigiline juhend on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http//www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid  
 
Ülelinnaline koolivoor 7. klasside õpilastele 5. oktoobril 2010 Tallinna Loomaaias.  
 
Ülelinnalise koolivooru ülesanded 6. klasside ja 8. - 12. klasside õpilastele edastatakse Haridusameti kodulehel http://olympiaadid.haridus.ee 18. oktoobril 2010.
 
Tallinna piirkonnavoor 6. - 12. klasside õpilastele toimub 5. veebruaril 2011 Liivalaia Gümnaasiumis.  
 
Bioloogiaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor gümnaasiumide õpilastele 2. - 3. aprillil 2011 Tartus
ja põhikoolide õpilastele 20. - 22. mail 2011 Käärikul.
 
Rahvusvaheline bioloogiaolümpiaad toimub 2011. aastal Taiwanil.