2010/2011. õa \ ÕPPEAINED \ GEOGRAAFIA

GEOGRAAFIA

 
Geograafiaolümpiaadi üleriigiline juhend on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid  
 
Ülelinnaline koolivoor 7 - 12. klasside õpilastele toimub 15. novembril 2010. 
 
Tallinna piirkonnavoor on 4. detsembril 2010 Tallinna Tehnikagümnaasiumis.  
 
Geograafiaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor 6. - 8. mail 2011 Haapsalus.
 
Rahvusvaheline geograafiaolümpiaad toimub 2012. aasta suvel.