KEEMIA

 
Keemiaolümpiaadi üleriigiline juhend on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid 
 
Ülelinnaline koolivoor 8. - 12. klasside õpilastele toimub 14. detsembril 2010. 
 
Tallinna piirkonnavoor 8. - 12. klasside õpilastele on 22. jaanuaril 2011 Tallinna Inglise Kolledžis. 
 
Keemiaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor 4. - 5. märtsil 2011 Tartus. 
 
Rahvusvaheline keemiaolümpiaad toimub 9. - 18. juulil 2011 Türgis.