2010/2011. õa \ ÕPPEAINED \ FÜÜSIKA

FÜÜSIKA

 
Füüsikaolümpiaadi üleriigiline juhend on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid
 
Ülelinnaline koolivoor 8. - 12. klasside õpilastele toimub 2. detsembril 2010. 
 
Tallinna piirkonnavoor 8. - 12. klasside õpilastele on 29. jaanuaril 2011 Tallinna Reaalkoolis. 
 
Füüsikaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor 9. - 10. aprillil 2011 Tartu Ülikoolis. 
 
Rahvusvaheline füüsikaolümpiaad toimub 10. - 18. juuli 2011 Tais.