2010/2011. õa \ ÕPPEAINED \ INFORMAATIKA

INFORMAATIKA

 
Informaatikaolümpiaadi üleriigiline juhend ja info olümpiaadi kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel  
http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid 
 
Olümpiaad toimub kolmes etapis: lahtine võistlus, eelvoor ja lõppvoor. 
 
Lahtine võistlus toimub 8. - 14. novembril 2010.  
 
Eelvoor toimub 11. detsembril 2010. 
 
Informaatikaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor 12. - 13. veebruaril 2011 Tartu Ülikoolis. 
 
Rahvusvaheline informaatikaolümpiaad 22. - 29. juuli 2011 Tais.