2010/2011. õa \ ÕPPEAINED \ MAJANDUS

MAJANDUS

 
Majandusolümpiaadi üleriigiline juhend on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid  
 
Tallinna piirkonnavoor toimub 5. märtsil 2011 Tallinna Reaalkolis.  
 
Majandusolümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub 2. aprillil Tallinnas.