2010/2011. õa \ ÕPPEAINED \ ÜHISKONNAÕPETUS

ÜHISKONNAÕPETUS

 
Ühiskonnaõpetuse üleriigiline juhend ja info olümpiaadi kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli aadressil http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid 
 
Olümpiaadi eelvoor toimub elektrooniliselt 4. veebruaril 2011. 
 
Ühiskonnaõpetuse olümpiaadi üleriigiline lõppvoor 23. märtsil 2011 Tartus.