2010/2011. õa \ ÕPPEAINED \ USUNDIÕPETUS

USUNDIÕPETUS

 
Usundiõpetuse olümpiaadi üleriigiline juhend ja info olümpiaadi kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid  
 
Olümpiaadi eelvooru kirjaliku töö (essee) esitamise tähtaeg on 7. veebruar 2011.  
 
Usundiõpetuse olümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub 18. - 19. märtsil 2011 Tartus.