2010/2011. õa \ ÕPPEAINED \ TÖÖÕPETUS

TÖÖÕPETUS

 
 Tööõpetuse olümpiaadi (konkursi) üleriigiline juhend on Tartu Ülikooli Teaduskooli aadressil http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid 
 
Tallinna piirkonnavoor 8. - 9. klassi õpilastele toimub 17. märtsil 2011 Tallinna Arte Gümnaasiumis ja Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumis. 
 
Tööõpetuse olümpiaadi (konkursi) üleriigiline lõppvoor on 9. aprillil 2011 Tallinna Ülikoolis.