2010/2011. õa \ ÕPPEAINED \ SOOME KEEL

SOOME KEEL

 
Olümpiaadi üleriigiline juhend ja info olümpiaadi kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid  
 
Soome keele olümpiaad toimub 8. aprillil 2011 Tartus.