2010/2011. õa \ ÕPPEAINED \ ASTRONOOMIA

ASTRONOOMIA

 
Astronoomia lahtise võistluse üleriigiline juhend ja info võistluse kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee > Ainevõistlused
 
Rahvusvaheline astronoomiaolümpiaad toimub 16. - 24. oktoober 2010 Ukrainas.
 
Astronoomia lahtine võistlus on 10. aprillil 2011 Tartu Ülikoolis.