2010/2011. õa \ ÕPPEAINED \ MATEMAATIKA

MATEMAATIKA

 
Matemaatikaolümpiaadi üleriigiline juhend on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid
 
Ülelinnaline koolivoor 7. - 12. klasside õpilastele toimub 24. novembril 2010. 
 
Tallinna piirkonnavoor 7. - 12. klasside õpilastele toimub 15. jaanuaril 2011 Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis. 
 
Matemaatikaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor 12. - 13. märtsil 2011 Tartu Ülikoolis. 
 
Rahvusvaheline matemaatikaolümpiaad toimub 16. - 24. juulil 2011 Hollandis.