2010/2011. õa \ ÕPPEAINED \ MATEMAATIKA \ TALLINNA PIIRKONNAVOOR

TALLINNA PIIRKONNAVOOR

 
Vastavalt üleriigilise zürii otsusele, edastati Tallinnast üleriigilisele züriile õpilaste tööd,
mille hindepunktid olid: 

7. klass 41 - 25 punkti 
8. klass 31 - 19 punkti 
9. klass 40 - 26 punkti 
10. klass 42 - 23 punkti 
11. klass 42 - 23 punkti 
12. klass 42 - 22 punkti