2011/2012. õa \ ÕPPEAINED \ BIOLOOGIA \ TALLINNA PIIRKONNAVOOR

TALLINNA PIIRKONNAVOOR

 
Bioloogiaolümpiaadi Tallinna piirkonnavoor 6. - 12. klasside õpilastele toimub 21. jaanuaril 2012
Tallinna Inglise Kolledžis.