2012/2013. õa \ ÕPPEAINED \ TÖÖÕPETUS \ TALLINNA PIIRKONNAVOOR

TALLINNA PIIRKONNAVOOR

Tööõpetuse olümpiaadi (konkurssi) Tallinna piirkonnavoor toimub 7. märtsil 2013 algusega kell 10.00 Tallinna Arte Gümnaasiumis.

Olümpiaadi teoreetiline ja praktiline osa viiakse läbi kahes koolis - Tallinna Arte Gümnaasiumis ja Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumis. Igast koolist on olümpiaadile oodatud kuni 2 õpilast. Olümpiaadist osavõtuks registreerida hiljemalt 16. veebruaril 2013 aadressil  tiit.kobrusepp@haridus.ee
 Tööõpetuse olümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub 13. aprillil 2013 Tallinna Ülikoolis.