2017/2018. õa \ ÕPPEAINED \ MATEMAATIKA \ TALLINNA PIIRKONNAVOOR

TALLINNA PIIRKONNAVOOR

Piirkondadest laekunud matemaatikaolümpiaadi protokollide alusel määras üleriigiline ¾ürii igas klassis punktisumma alampiiri, millest alates kuuluvad tööd ¾ürii poolt ülehindamisele ühtsete kriteeriumite põhjal.

Üleriigilise ¾ürii poolt määratud punktisummade alampiirid klasside kaupa:

12. klass -22 punkti, 11. klass - 22 punkti, 10. klass - 22 punkti, 9. klass - 24 punkti, 8. klass - 29 punkti, 7. klass - 24 punkti.

16. veebruaril edastasime üleriigilisele ¾üriile need Tallinna õpilaste tööd, mis said komisjoni poolt vähemalt ¾ürii määratud alampiiri jagu punkte. Üleriigiline ¾ürii hindab omalt poolt piirkondadest saabunud tööd, vajadusel ühtlustab tulemused ühtsete kriteeriumite alusel.

Kõigil õpilastel on võimalus 5. - 8. märtsini esitada apellatsioon oma töö hindamise kohta elektronkirjaga konkreetse klassi ülesannete kontrollijatele. Vastavad aadressid on toodud välja ¾ürii materjalides kontrollijate kommentaaride üldosa juures.

Matemaatikaolümpiaadi üleriigilisele lõppvoorule kutsutute (9. - 12.kl) nimekiri ja huvipäevale kutsutute (7. - 8.kl) nimekiri avalikustatakse TÜ Teaduskooli kodulehel hiljemalt 9. märtsil.

Tallinna õpilaste sõidu olümpiaadi üleriigilisele lõppvoorule (7. - 8. aprill) ja huvipäevale (13. aprill) korraldab Tallinna Haridusamet.

Info sõidu korralduse kohta olümpiaadi lõppvooru ja huvipäevale tehakse teatavaks hiljemalt üks nädal enne olümpiaadi ja huvipäeva toimumist.