2013/2014. õa \ ÕPPEAINED \ BIOLOOGIA

BIOLOOGIA

 Bioloogiaolümpiaadi üleriigiline juhend on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http//www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid   

Tallinna ülelinnaline koolivoor 7. klasside õpilastele toimub  8. oktoobril 2013 Tallinna Loomaaias.   

Ülelinnalise koolivooru ülesanded 6. klasside ja 8. - 12. klasside õpilastele edastatakse Haridusameti olümpiaadide lehel http://olympiaadid.haridus.ee  14. oktoobril 2013.   

Tallinna piirkonnavoor 6. - 12. klasside õpilastele toimub 1. veebruaril 2014 Tallinna Järveotsa Gümnaasiumis.

Bioloogiaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor gümnaasiumide õpilastele 5. - 6. aprillil 2014 Tartu Ülikoolis ja põhikoolide õpilastele 16. - 18. mail 2014 Taevaskojas.

Rahvusvaheline bioloogiaolümpiaad toimub 2014. aasta suvel.