2013/2014. õa \ ÕPPEAINED \ GEOGRAAFIA

GEOGRAAFIA

Geograafiaolümpiaadi üleriigiline juhend on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid

Geograafiaolümpiaadi ülelinnaline koolivoor 7. - 12. klasside õpilastele toimub 19. novembril 2013.                                                                             

Tallinna piirkonnavoor 7. - 12. klasside õpilastele 14. detsembril 2013 Tallinna Lilleküla Gümnaasiumis. 

Geograafiaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor 7. - 12. klasside õpilastele 9. - 10. mail 2014 Võrus.

Rahvusvaheline geograafiaolümpiaad toimub 12. - 18. augustil 2014 Poolas.