KEEMIA

Keemiaolümpiaadi üleriigiline juhend on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid

Ülelinnaline koolivoor toimub 7. jaanuaril 2014

Tallinna piirkonnavoor 8. - 12. klasside õpilastele 8. veebruaril 2014 Tallinna Prantsuse Lütseumis.

Keemiaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub 28. - 29. märtsil 2014 Tartu Ülikoolis. Üleriigilises lõppvoorus osalevad 9. - 12. klassi õpilased.

Keemiaolümpiaadi piirkonnavoorudes (üleriigiliselt) hästi osalenud 8. klassi õpilastele toimub huvipäev Tartus 4. aprillil 2014. Huvipäevale kutsutute nimekirja koostab keemiaolümpiaadi üleriigiline ¾ürii ja nimekiri on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid > keemia.  Huvipäeval osalejate sõidu Tartusse ja tagasi Tallinna korraldab Tallinna Haridusamet (vt Teade huvipäeval osalejatele).

Rahvusvaheline keemiaolümpiaad toimub 2014. aasta suvel Vietnamis.