2013/2014. õa \ ÕPPEAINED \ FÜÜSIKA

FÜÜSIKA

  Füüsikaolümpiaadi üleriigiline juhend on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid

Ülelinnaline koolivoor toimub 3. veebruaril 2014.

Tallinna piirkonnavoor 8. - 12. klasside õpilastele 1. märtsil 2014 Tallinna Reaalkoolis.

Füüsikaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor 12. - 13. aprillil 2014 Tartu Ülikoolis.

Rahvusvaheline füüsikaolümpiaad toimub 13. - 21. juulil 2014 Kasahstanis.